RFL1 Jgheabul de furaje rotund

Jgheaburi pentru furaje vite/cabaline/ovine rotund.
Functioneaza ca si distribuitor de portii, daca este inserat intr-un Distribuitor rotund standard, de 20 de locuri. Este foarte potrivit si pentru fan si grane insilozate, minimizand pierderile.
Dimensiuni: 2133Ø x 228 mm.
Culoare: negru.
Jgheaburi pentru furaje vite/cabaline/ovine rotund.

Comments